× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Przychodnia Troclik

Gabinet lekarza POZ - NZOZ Przychodnia Troclik

Informacje o komórce

Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Leczenie w domu pacjenta
  • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
  • Szczepienia
  • Oświata i promocja zdrowia

Zakres świadczonych usług:

  • Medycyna rodzinna


Adres

33-8161737, 8189883
Morskie Oko 23
43-316 Bielsko-Biała

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1